‘ประกันสังคม’ เชิญผู้ประกันตน “เข้าตรวจสุขภาพฟรี” ทุกรพ. ประจำปี 2562

0
760

สาระดีๆที่เราจะนำมาประชาสัมพันธ์ ทางด้าน นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ได้เปิดเผยถึงการที่อยากให้ผู้ประกันตน ได้เข้าถึงการบริการ การรักษา ที่มีคุณภาพมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ จึงเล็งเห็นการพัฒนาระบบการสร้างเสริมสุขภาพป้องโรค เป็นสิ่งสำคัญอย่างแรก

โดยได้กำหนดให้ผู้ประกันตนสามารถเข้ารับการตรวจสุขภาพเพื่อค้นหาปัจจัยเสี่ยงและป้องกัน หากพบความผิดปกติ ผู้ประกันตนจะได้รับการบำบัดตั้งแต่ระยะแรก โดยโรคที่สำคัญได้แก่

1. คัดกรองมะเร็งเต้านม
2. ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด

3. ตรวจน้ำตาลในเลือด
4. ตรวจไขมันในเส้นเลือดเพื่อหาความเสี่ยงโรคเรื้อรัง

ซึ่งโรคต่างๆที่พูดมาเหล่านี้ ทางคณะกรรมการแพทย์ สำนักงานประกันสังคม ได้ออกมาประกาศชัดเจนว่า ให้สิทธิผู้ประกันตนที่มีความประสงค์จะตรวจสุขภาพ สามารถเข้ารับการตรวจสุขภาพกับสถานพยาบาล ไม่ว่าจะเป็นของรัฐ หรือ เอกชน ที่ได้เข้าร่วมโครงการกับ

สำนักำงานประกันสังคม ได้ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด ตามกฎหมาย ว่าด้วยเรื่องประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตราย หรือเจ็บป่วยอันมิใช่เนื่องจากการทำงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2562 โดยเบื้องต้นของให้ผู้ที่มีสิทธิในประกันสังคม ที่ต้องการจะเข้ารับการตรวจสุขภาพ

สอบถามข้อมูลสถานพยาบาลที่เข้าร่วมได้ทั่วประเทศที่หน้าเว็บไซต์ www.sso.go.th หรือหากไม่สะดวกสามารถโทรสอบถามได้ที่ 1506 (ตลอด 24 ชม.) เพื่อเป็นการไม่เสียเวลา โดยสามารถสอบถามได้ทั่วประเทศ ทุกพื้นที่จังหวัด และเขตที่ท่านอยู่อย่างละเอียด เพื่อความสะดวก และไม่เสียเวลา

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here