‘กรมประชาสัมพันธ์’ เปิดรับสมัครบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ วุฒิ ปวส.ขึ้นไป เงินเดือน 16,500 บาท

0
566

กรมประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครสอบเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 17 อัตรา รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม – 5 เมษายน 2562 ประกาศกรมประชาสัมพันธ์ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขัน

เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่ง นักสื่อสารมวลชนปฏิบัติการ ตําแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ (ด้านทั่วไป) ตําแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ (ด้านภาษาอังกฤษ) และตําแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ
1. ตําแหน่งนักสื่อสารมวลชนปฏิบัติการ อัตราเงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท จํานวน 7 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีทุกสาขาวิชา
– จะต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไปของสํานักงาน ก.พ.

2. ตําแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ (ด้านทั่วไป) อัตราเงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท จํานวน 4 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีทุกสาขาวิชา
– จะต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไปของสํานักงาน ก.พ.

3. ตําแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ (ด้านภาษาอังกฤษ) อัตราเงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
– ได้รับวุฒิปริญญาตรีทุกสาขาวิชา
– จะต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรีขึ้นไปของสํานักงาน ก.พ.

4. ตําแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน อัตราเงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท จํานวน 5 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
– ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงในสาขาวิชาไฟฟ้ากําลังสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์, สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
– จะต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงขึ้นไปของสํานักงาน ก.พ.

การรับสมัครสอบ
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม – 5 เมษายน 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ http://www.prd.go.th หัวข้อ ประกาศกรมประชาสัมพันธ์(รับสมัครงาน) “ข่าวรับสมัครสอบแข่งขันฯ”

รายละเอียดเพิ่มเติม
– ไฟล์ประกาศรับสมัครสอบ : https://www.xn--12c4cbf7aots1ayx.com/pdf/2561/1552011183.pdf ***ท่านจะไม่พลาดข่าวงานราชการ เพียงติดตามเราที่ www.facebook.com/ประกาศผลสอบcom-404237596310906


.

.

-ขอขอบคุณ ประกาศผลสอบ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here