(ไม่ต้องผ่านภาค ก.) ‘กรมธนารักษ์’ เปิดรับสมัครบุคคลเป็นพนักงานจำนวนมาก วุฒิ ม.3 ขึ้นไป เงินเดือน 19,500 บาท

0
3551

รายละเอียดตำแหน่งและจังหวัดที่เปิดรับ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานทุนหมุนเวียน เงินทุนหมุนเวียนการบริหารจัดการเหรียญกษาปณ์ ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินและการทำของ ( เปิดรับสมัครวันที่ 8 มีนาคม 2562 – 15 มีนาคม 2562 )

ประกาศกรมธนารักษ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานทุนหมุนเวียน เงินทุนหมุนเวียนการบริหารจัดการเหรียญกษาปณ์ ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินและการทำของ จำนวน 41 ตำแหน่ง 101 อัตรา โดยมีรายละเอียดคำแหน่งและอัตราที่เปิดรับดังต่อไปนี้

1. พนักงานต้อนรับ 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท (สำนักกษาปณ์)
2. นักวิชาการเงินและบัญชี 3 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท (สำนักกษาปณ์)

3. นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท (สำนักกษาปณ์)
4. นักวิชาการกษาปณ์ งานด้านวางแผน 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท (สำนักกษาปณ์)

5. นักวิชาการกษาปณ์ งานด้านเคมี 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท (สำนักกษาปณ์)
6. วิศวกรควบคุมคุณภาพ 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท (สำนักกษาปณ์)

7. ประติมากร 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท (สำนักกษาปณ์)
8. นายช่างหล่อ 3 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท (สำนักกษาปณ์)

9. ช่างฝีมือ 10 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท (สำนักกษาปณ์)
10. ช่างช่างไฟฟ้า 1 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท (สำนักกษาปณ์)

11. ช่างทั่วไป 1 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท (สำนักกษาปณ์)
12. ช่างเครื่องกล 1 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท (สำนักกษาปณ์)

13. ช่างประณีตศิลป์ 1 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท (สำนักกษาปณ์)
14. พนักงานรับโทรศัพท์ 1 อัตรา เงินเดือน 13,010 บาท(สำนักกษาปณ์)

15. เจ้าพนักงานธุรการ 3 อัตรา เงินเดือน 11,280 บาท (สำนักกษาปณ์)
16. ช่างทั่วไป 1 อัตรา เงินเดือน 11,280 บาท (สำนักกษาปณ์)

17. ช่างโลหะ 7 อัตรา เงินเดือน 11,280 บาท (สำนักกษาปณ์)
18. ช่างฝีมือ 26 อัตรา เงินเดือน 11,280 บาท (สำนักกษาปณ์)

19. พนักงานห้องปฏิบัติการ 1 อัตรา เงินเดือน 10,430 บาท (สำนักกษาปณ์)
20. นายประตูกษาปณ์ 2 อัตรา เงินเดือน 10,430 บาท (สำนักกษาปณ์)

21. ช่างกษาปณ์ 1 อัตรา เงินเดือน 10,430 บาท (สำนักกษาปณ์)
22. พนักงานนำชม 7 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท (สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน)

23. นักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท (เชียงใหม่)
24. บรรณารักษ์ 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท (สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน)

25. นักวิชาการเผยแพร่ 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท (เชียงใหม่)
26. นักวิชาการเผยแพร่ 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท (สงขลา)

27. ภัณฑารักษ์ 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท (เชียงใหม่)
28. ภัณฑารักษ์ 1 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท (สงขลา)

29. ช่างศิลป์ 1 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท (เชียงใหม่)
30. ช่างศิลป์ 1 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท (สงขลา)

31. พนักงานบริการ 1 อัตรา เงินเดือน 13,800 บาท (สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน)
32. พนักงานการเงินและบัญชี 1 อัตรา เงินเดือน 11,280 บาท (สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน)

33. พนักงานขาย 1 อัตรา เงินเดือน 11,280 บาท (สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน)
34. พนักงานบริการ 2 อัตรา เงินเดือน 11,280 บาท (สงขลา)

35. เจ้าพนักงานธุรการ 1 อัตรา เงินเดือน 11,280 บาท (สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน)
36. พนักงานบริการ 1 อัตรา เงินเดือน 10,430 บาท (สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน)

37. พนักงานทั่วไป 1 อัตรา เงินเดือน 10,430 บาท (สงขลา)
38. พนักงานบริการ 3 อัตรา เงินเดือน 10,430 บาท (เชียงใหม่)

39. พนักงานทั่วไป 2 อัตรา เงินเดือน 10,430 บาท (สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน)
40. พนักงานขับรถยนต์ 2 อัตรา เงินเดือน 10,430 บาท (สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน)
41. นักวิชาการตรวจสอบภายใน 2 อัตรา เงินเดือน 18,000 บาท (กลุ่มตรวจสอบภายใน)

เปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ตตั้งแต่วันที่ 8-15 มีนาคม 2562 สมัครได้ที่ https://treasury.thaijobjob.com/

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here