สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ก.พ. (ภาค ก) ประจำปี 2562

0
906

สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการเปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2562 สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาแล้ว หรือผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2562 ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ปริญญาตรี ปริญญาโท หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน สำหรับสมาชิกที่สนใจ สมัครสอบ ก.พ. ภาค ก 2562 สามารถสมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม – 3 เมษายน 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

สมัครสอบ ก.พ. คุณสมบัติระดับการศึกษาที่เปิดสอบ สำนักงาน ก.พ. จะรับสมัครสอบ จำนวน 4 ระดับวุฒิการศึกษา
-ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

-ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
-ระดับชั้นปริญญาตรี
-ระดับชั้นปริญญาโท

การดำเนินการสอบ สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ในวันอาทิตย์ที่ 30 มิถุนายน 2562 โดยผู้สมัครสอบจะมีสิทธิเข้าสอบเป็นไปตามที่ สำนักงาน ก.พ. กำหนด รวม 13 แห่ง คือ

-กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 100,000 ที่นั่งสอบ
-พระนครศรีอยุธยา 25,000 ที่นั่งสอบ

-ราชบุรี 23,000 ที่นั่งสอบ
-ฉะเชิงเทรา 20,000 ที่นั่งสอบ

-ชลบุรี 31,000 ที่นั่งสอบ
-เชียงใหม่ 31,000 ที่นั่งสอบ

-พิษณุโลก 31,000 ที่นั่งสอบ
-นครราชสีมา 31,000 ที่นั่งสอบ

-อุดรธานี 31,000 ที่นั่งสอบ
-อุบลราชธานี 31,000 ที่นั่งสอบ

-ขอนแก่น 31,000 ที่นั่งสอบ
-สุราษฏร์ธานี 30,000 ที่นั่งสอบ

-และสงขลา 35,000 ที่นั่งสอบ
รวม รวม 450,000 ที่นั่งสอบ

ขั้นตอนการสมัครสอบ ก.พ. ภาค ก 2562 ผู้ประสงค์จะ สมัครสอบ ก.พ. ภาค ก 2562 สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ตตลอด 24 ชั่วโมง ที่เว็บไซต์ http://job2.ocsc.go.th สำนักงาน ก.พ. หัวข้อ “การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2562” ไม่เว้นวันหยุดราชการ

-กรอกใบสมัครและพิมพ์แบบฟอร์มชำระเงิน ตั้งแต่วันที่ 14 มี.ค. – 3 เม.ย. 2562
-ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วันที่ 24 เมษายน 2562

-สอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป วันที่ 30 มิถุนายน 2562
-ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน วันที่ 19 กันยายน 2562

สามารถสมัครได้ที่นี่ : https://ocsc2.job.thai.com/

-ขอขอบคุณ job4thai

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here