‘เทสโก้โลตัส’ เปิดรับสมัครพนักงานหลายอัตรา วุฒิ ม.3 ขึ้นไป เงินเดือน 13,000 บาท

0
23344

1.พนักงานปฎิบัติการประจำสาขา โซนชลบุรี / ระยอง
รายละเอียดของงาน

– แคชเชียร์
– จัดเรียงสินค้า

– บริการลูกค้า
– ตรวจรับสินค้า

สถานที่ปฏิบัติงาน ชลบุรี / ระยอง หลายจังหวัด

คุณสมบัติ
-เพศชาย – หญิง
-อายุ 18 – 40 ปี

-วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
-สามารถทำงานเป็นกะและโอนย้ายได้
-มีใจรักในงานบริการ

-มีมนุษยสัมพันธ์ดี บุคลิกดี ซื่อสัตย์ ขยัน
-ต้องการความก้าวหน้าและความมั่นคงในอาชีพ

วิธีการสมัคร
-ส่งใบสมัครทาง E-mail
-สมัครผ่าน JobThai

**เอกสารประกอบการสมัครงาน
1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
2.สำเนาทะเบียนบ้าน

3.สำเนาวุฒิการศึกษา(Transcript)
4.ประวัติส่วนตัว(Resume CV)
5.รูปถ่ายหน้าตรง 1-2 นิ้ว(ไม่เกิน 6 เดือน)

สำหรับงานตำแหน่งนี้ สนใจสมัครงานกรุณาติดต่อ คุณอานนท์ สันตะวงศ์ อีเมล : tescolotus_172@trustmail.jobthai.com [*Email นี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน]

2.ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา เทสโก้ โลตัส เอ็กซ์เพรส ในเขตเพชรเกษม เจริญนคร บางบอน

รายละเอียดของงาน
– ช่วยเหลือผู้จัดการสาขา บริหารยอดขาย, สินค้าคงคลัง, ค่าใช้จ่ายและทีมงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย
– รักษามาตรฐานร้านและบริการ
– ควบคุมดูแลนโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงาน

สถานที่ปฏิบัติงาน
ในเขตเพชรเกษม เจริญนคร บางบอน กรุงเทพมหานคร

คุณสมบัติ
-เพศชาย – หญิง
-อายุ 20 – 45 ปี
-วุฒิการศึกษาปริญญาตรี (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)

-วุฒิการศึกษา ม.6, ปวช,ปวส (มีประสบการณ์ในธุรกิจค้าปลีก 1 ปี ขึ้นไป)
-สามารถทำงานเป็นกะและโอนย้ายได้
-มีใจรักในงานบริการ

-มีมนุษยสัมพันธ์ / บุคลิกภาพดี/ ทำงานเป็นทีมได้
-มีภาวะความเป็นผู้นำ
-มีทักษะในการใช้ Computer เบื้องต้นได้
-ต้องการความก้าวหน้าและอนาคตที่มั่นคงในอาชีพ

**เอกสารประกอบการสมัครงาน
1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
2.สำเนาทะเบียนบ้าน

3.สำเนาวุฒิการศึกษา(Transcript)
4.ประวัติส่วนตัว(Resume CV)
5.รูปถ่ายหน้าตรง 1-2 นิ้ว(ไม่เกิน 6 เดือน)

สำหรับงานตำแหน่งนี้ สนใจสมัครงานกรุณาติดต่อ คุณอานนท์ สันตะวงศ์ อีเมล : tescolotus_193@trustmail.jobthai.com [*Email นี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน]

3.พนักงานปฏิบัติการ เทสโก้ โลตัส เอ็กซ์เพรส ในเขตเพชรเกษม เจริญนคร บางบอน
รายละเอียดของงาน
– แคชเชียร์

– บริการลูกค้า
– จัดเรียงสินค้า
– ตรวจรับสินค้า

สถานที่ปฏิบัติงาน เขตเพชรเกษม เจริญนคร บางบอน กรุงเทพมหานคร

คุณสมบัติ
-เพศชาย – หญิง
-อายุ 18 – 40 ปี

-วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
-สามารถทำงานเป็นกะและโอนย้ายได้
-มีใจรักในงานบริการ

-มีมนุษยสัมพันธ์ / บุคลิกภาพดี/ ทำงานเป็นทีมได้
-ต้องการความก้าวหน้าและความมั่นคงในอาชีพ

วิธีการสมัคร ส่งใบสมัครทาง E-mail สมัครผ่าน JobThai

**เอกสารประกอบการสมัครงาน
1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
2.สำเนาทะเบียนบ้าน

3.สำเนาวุฒิการศึกษา(Transcript)
4.ประวัติส่วนตัว(Resume CV)
5.รูปถ่ายหน้าตรง 1-2 นิ้ว(ไม่เกิน 6 เดือน)

สำหรับงานตำแหน่งนี้ สนใจสมัครงานกรุณาติดต่อ คุณอานนท์ สันตะวงศ์ อีเมล : tescolotus_192@trustmail.jobthai.com [*Email นี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน]

4.เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง โซนพระราม 1, พระราม 3, พระราม 4

รายละเอียดของงาน
– เปิด และ ปิด เครื่องจักร ตามมาตรฐานการเดินเครื่องจักรที่ดี
– ดำเนินการซ่อมบำรุง อาคาร เครื่องจักร และอุปกรณ์ ตามแผนงานบำรุงรักษา ให้อยู่ในมาตรฐานการให้บริการที่ดีเยี่ยม

– ตรวจสอบและบันทึกค่าการทำงานของเครื่องจักรต่างๆ เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ อย่างมีประสิทธิภาพ
– แก้ปัญหาที่เกิดจากการซ่อมบำรุง การซ่อมแซมต่างๆ ที่เกิดขึ้น โดยการจำแนกสาเหตุและวิธีการแก้ไขปัญหา

– บริหารเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสนับสนุนส่วนงานต่างๆ และจัดลำดับความสำคัญในการซ่อมบำรุง/ทำความสะอาดในกรณีเร่งด่วน
– นำเสนอวิธีการต่างๆในการปรับปรุงแก้ไขขั้นตอนการซ่อมบำรุง การซ่อมแซม ต่อผู้บังคับบัญชา

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

– มีความรู้และเข้าใจในงานและเตรียมพร้อมสำหรับการประเมิน
– สนับสนุนและช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชาในการปฏิบัติงาน

– ปฏิบัติตามหลักการและกฏระเบียบความปลอดภัยในการทำงานอย่างเคร่งครัด
– ตรวจสอบ ดูแล และอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้รับเหมา ให้เป็นไปอย่างประสิทธิภาพ และปลอดภัย

สถานที่ปฏิบัติงาน กรุงเทพมหานคร

คุณสมบัติ
-วุฒิการศึกษา ปวช. หรือ สูงกว่า สาขาช่างไฟฟ้า ช่างอิเลคทรอนิคส์ ช่างกลโรงงาน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
-มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกลไกการทำงานของเครื่องจักร ระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ และสามารถซ่อมบำรุงได้

-มีจิตสำนึกด้านความปลอดภัยในการทำงาน
-มีใจรักในงานบริการ มีมนุษยสัมพันธ์ และมีทักษะการสื่อสารที่ดี

-มีความขยัน อดทน และทุ่มเทในการทำงาน
-หากมีหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร จะพิจารณาเป็นพิเศษ

วิธีการสมัคร ส่งใบสมัครทาง E-mail สมัครผ่าน JobThai

**เอกสารประกอบการสมัครงาน
1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
2.สำเนาทะเบียนบ้าน

3.สำเนาวุฒิการศึกษา(Transcript)
4.ประวัติส่วนตัว(Resume CV)
5.รูปถ่ายหน้าตรง 1-2 นิ้ว(ไม่เกิน 6 เดือน)

สำหรับงานตำแหน่งนี้ สนใจสมัครงานกรุณาติดต่อ Khun Phichit Mainut (Nop) อีเมล : tescolotus_188@trustmail.jobthai.com [*Email นี้ใช้สำหรับการติดต่อและสมัครงาน]

-ขอขอบคุณ jobthai

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here