‘บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด’ (โค้ก) เปิดรับสมัครพนักงาน วุฒิ ม.6 ขึ้นไป เงินเดือน 16,000 บาท

0
1729

มาอีกแล้วจ้ามาพร้อมกับสาระดีๆของคนที่กำลังมองหางานใหม่หรือต้องการที่จะมีการปรับเปลี่ยนหน้าที่การงาน บอกเลยค่ะว่าวันนี้แอดเลือกงานที่รับรองเลยค่ะว่าต้องถูกใจและโดนใจหลายๆคนอย่างแน่นอน สำหรับบริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.MIT MEMBER (พนักงานพัฒนาร้านค้า)

รับผิดชอบงานส่งเสริมการขายในด้านการพัฒนาร้านค้าเพื่อให้ได้มาซึ่งยอดขาย และจัดการสินค้า ผลิตภัณฑ์ของบริษัทภายในร้านค้าเพื่อกระตุ้นการบริโภคเพื่อเพิ่มยอดขายให้กับบริษัท รวมถึงการปฏิบัติงานกิจกรรมพิเศษเพื่อสร้างภาพลักษณ์ และยอดขายให้กับบริษัท สามารถเดินทางออกนอกสถานที่ได้

จำนวนที่เปิดรับ 4 อัตรา
เงินเดือน 13,000 – 16,000 บาท

คุณสมบัติ
-วุฒิ ม.6 หรือ ปวช.ขึ้นไป
-มีใบขับขี่รถยนต์

-สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้
-อายุระหว่าง 21-40 ปี

เอกสารที่ต้องเตรียมในการสมัคร
1.เอกสารสำเนาหลักฐานการศึกษา (Transcript)
2.ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ด้วยตนเอง หรือส่งประวัติ พร้อมเอกสาร

-สำเนาหลักฐานการศึกษา (Transcript)
-สำเนาทะเบียนบ้าน
-สำเนาบัตรประชาชน และรูปถ่าย 1 นิ้ว 1 ใบ

มาที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด 214 หมู่ 5 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. 10210 (โปรดระบุชื่อตำแหน่งหน้าซองจดหมาย)
3.ผลการสอบ TOEIC (ถ้ามี)

4.ประวัติย่อ (Resume)
-สมัครทางอีเมลที่ระบุไว้ในแต่ละตำแหน่งงานค่ะ
**ทางบริษัทฯ จะติดต่อกลับผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตางตามตำแหน่งงานที่ระบุไว้เท่านั้น**

2.หัวหน้ากะคลังสินค้า (กะกลางคืน)
สาขาที่เปิดรับ

-กรุงเทพฯ : พระราม 3 , บางบอน
-ภาคตะวันออก : ชลบุรี , ระยอง , ฉะเชิงเทรา , จันทบุรี , ปราจีนบุรี , สระแก้ว

-ภาคตะวันตก : นครปฐม , ราชบุรี , สระบุรี , กาญจนบุรี , ชัยนาท , ลพบุรี , อู่ทอง , อยุธยา
-ภาคอิสาน : อถดรธานี , อุบลฯ , สกลนคร , ร้อยเอ็ด , บุรีรัมย์ , สุรินทร์
-ภาคเหนือ : ลำปาง , เชียงใหม่ , นครสวรรค์

วันทำงาน : 6 วัน/สัปดาห์ เวลาทำงาน : 20.00 – 04.00 น. มี OT ให้ มีค่าเข้ากะให้

ความรับผิดชอบโดยย่อ (Overall Respondibilities in Brief)
1.ปฎิบัติ ควบคุม สั่งการ สนับสนุน ผู้ใต้บังคับบัญชาให้ทำงานตามขั้นตอนมาตรฐานงานที่กำหนดขึ้น และ นำเสนอให้มีการปรับปรุงพัฒนากระบวนการการทำงาน
2.ดำเนินการควบคุม ดูแลการรับ , จ่าย , จัดการเก็บสินค้า , บรรจุภัณฑ์และอุปกรณ์สนับสนุนการขาย

3.ดำเนินการควบคุม ดูแลพื้นที่ในการจัดเก็บสินค้า และติดตามการตรวจนับสต๊อกสินค้า
4.ดำเนินการควบควบคุมประสิทธิภาพการทำงานในหน่วยงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย

5.ดำเนินการควบคุมอุปกรณ์านับสนุนกิจกรรมในคลังสินค้าให้สามารถพร้อมใช้งาน
6.ดำเนินกิจกรรมในหน่วยให้เป็นไปตามระบบคุณภาพ ความปลอดภัย และส่งแวดล้อม (QSE)

7.พัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีความรู้ความสามารถให้เป็นไปตามมาตรฐานของตำแหน่งงาน
มี OT ให้ มีค่ากะ ให้

รับสมัครหลายอัตรา เงินเดือน 15,000-20,000 บาท

คุณสมบัติ
-จบการศึกษาระดับ ปวส.
-มีประสบการณ์ทำงานทางด้านคลังสินค้า ด้านพัสดุ อย่างนน้อย 2 ปี

-มีความรู้ทางด้านการจัดการสินคงคลัง และอุปกรณ์ภายในคลังสินค้า
-มีความรู้ในการบริหารงานด้านระบบคุณภาพ และความปลอดภัย

-มีความคิดริเริ่มสร้างสวรรค์ มีทักษะในการวิเคราะห์ปัญหา และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
-สามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้

-สามารถเดินทางปฏิบัติงานในพื้นที่ที่รับผิดชอบ และในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมายได้
-มีทักษะในการใช้งานคอมพิวเตอร์ (MS Word Excel และ PowerPoint)

เอกสารที่ต้องเตรียมในการสมัคร
1.เอกสารสำเนาหลักฐานการศึกษา (Transcript)
2.ผู้ที่สนใจสามารถสมัครได้ด้วยตนเอง หรือส่งประวัติ พร้อมเอกสาร

-สำเนาหลักฐานการศึกษา (Transcript)
-สำเนาทะเบียนบ้าน
-สำเนาบัตรประชาชน และรูปถ่าย 1 นิ้ว 1 ใบ

มาที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด 214 หมู่ 5 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. 10210 (โปรดระบุชื่อตำแหน่งหน้าซองจดหมาย)
3.ผลการสอบ TOEIC (ถ้ามี)

4.ประวัติย่อ (Resume)
-สมัครทางอีเมลที่ระบุไว้ในแต่ละตำแหน่งงานค่ะ
**ทางบริษัทฯ จะติดต่อกลับผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตางตามตำแหน่งงานที่ระบุไว้เท่านั้น**

-ขอขอบคุณ jobthai

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here