‘บริษัท kerry’ เปิดรับสมัครพนักงานจำนวนมาก วุฒิ ปวส.ขึ้นไป เงินเดือน 20,000 บาท

0
1518

มาเจอกันอีกแล้วจ้า สำหรับสาระดีๆในวันหยุดแบบนี้ บอกเลยค่ะว่าแอดไม่พลาดในการเอาใจลูกเพจที่กำลังมองหางานหรือลูกเพจที่กำลังวางแผนในการปรับเปลี่ยนงานใหม่ บอกเลยจ้าว่างานนี้ต้องถูกใจใครหลายๆคนอย่างแน่นอน สำหรับ บริษัท kerryexpress

1.เจ้าหน้าที่บริการรับ-ส่งพัสดุ (Service Master)

รายละเอียด
– บริการรับ-ส่งพัสดุให้กับลูกค้าในพื้นที่รับผิดชอบ โดยใช้รถจักรยานยนต์
– ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการตลาด ประชาสัมพันธ์บริการรับส่งพัสดุ

– นำเสนอบริการรับส่งพัสดุให้แก่ลูกค้าใหม่
– วางแผน และพัฒนาช่องทางการขายบริการรับส่ง
– ทำงานวัน จันทร์ – เสาร์

คุณสมบัติของผู้สมัคร
-เพศชาย
-อายุระหว่าง 20 – 30 ปี ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
-วุฒิการศึกษา ปวส. – ปริญญาตรี (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ทุกสาขา)

-มีบุคลิกภาพ และทัศนคติที่ดี ใจรักงานบริการ
-สามารถขับรถจักรยานยนต์ได้ มีความรู้เส้นทาง และมีใบอนุญาติขับขี่

-มีความกระตือรือร้น รักการเรียนรู้ และยอมรับการเปลี่ยนแปลง
-สามารถเป็นกะได้
สถานที่ทำงานในพื้นที่กรุงเทพฯ เงินเดือน 20,000 บาท

2.ช่างอาคาร

รายละเอียด
– ร่วมกับผู้บังคับบัญชาในการดูแลงาน Renovate ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร อาทิ ประเมินราคา ตรวจเช็คคุณสมสบัติของวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ รวมทั้งตรวจสอบงาน Renovate จากผู้รับเหมาให้เป็นไปตามแบบและเสร็จทันตามเวลาที่กำหนด

– ดูแลงานอาคารสถานที่ ระบบสาธารณูปโภค และพื้นที่ส่วนกลางของอาคารสำนักงานใหญ่บางรัก โดยรับแจ้งปัญหา หรือเดินตรวจอาคาร และดำเนินการซ่อมหากพบปัญหาหรือการชำรุดของอาคาร หรือระบบสาธารณูปโภค เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

– จัดหาผู้รับเหมาในการซ่อมแซมอาคารสถานที่และระบบสาธารณูปโภคกรณีที่ไม่สามารถซ่อมเองได้ โดยประเมินราคาที่ผู้รับเหมาเสนอมา รวมทั้งตรวจสอบงานซ่อมต่าง ๆ จากผู้รับเหมาให้เสร็จเรียบร้อยและสามารถใช้งานได้ตามปกติ

– ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติของผู้สมัคร
– เพศชาย อายุ 24 – 30 ปี
– วุฒิการศึกษาระดับปวส. – ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
– มีประสบการณ์ด้านงานดูแลอาคารสถานที่ อย่างน้อย 1 ปี

– สามารถทำงานภายใต้ภาวะความกดดันได้
– มีความสามารถในการติดต่อสื่อสารเป็นอย่างดี

– สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
– ความรู้ด้านงานซ่อมแซมอาคารและระบบสาธารณูปโภค

– สามารถยืดหยุ่นเวลาในการทำงานได้
– มีทักษะด้าน Microsoft Office พื้นฐานและสามารถใช้งาน Internet ได้
– ความรู้ด้านการประเมินราคางานโครงการ

3.HRIS Support

รายละเอียด
-เก็บรวบรวมข้อมูล ที่จำเป็นในการออกแบบระบบพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ตามแนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของบริษัท
-ออกแบบรูปแบบการทดสอบ และร่วมทดสอบระบบที่ได้รับการพัฒนา จนสามารถนำไปใช้งานได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของระบบ
-ดำเนินการจัดอบรมการใช้งานระบบ HR ได้เบื้องต้น เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ใช้งานให้สามารถนำไปใช้ได้จริง และครบตามกลุ่มเป้าหมาย

-ติดตามการทำงานของระบบ ให้เป็นไปด้วยดี รวมทั้งให้การสนับสนุนผู้ใช้งาน เมื่อพบปัญหา หรือ ต้องการความช่วยเหลือในกรณีต่างๆ ออกแบบ/ปรับปรุงกระบวนการทำงาน ส่วนงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
-ดูแลและจัดการฐานข้อมูลพนักงานในบริษัท เพื่อให้ข้อมูลที่มีอยู่เป็นปัจจุบัน และถูกต้องอยู่เสนอ สามารถนำมาใช้ในการวิเคราะห์ เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร
-ประสานงานและดำเนินการต่างๆ ในโครงการพัฒนาระบบฯ เป็นไปตามเป้าหมาย ในระยะเวลาที่กำหนด
-งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติของผู้สมัคร
-เพศ: หญิง/ชาย, อายุ(ปี) 22 – 35
-ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่
-วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ, วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

-มีความรู้พื้นฐาน Excel, SQL Server, Web Application .NET C#, VB
-มีความรู้ควมเข้าใจ JavaScript, jQuery, CSS3, HTML5, Responsive, Crystal Report
-เข้าใจในการเขียนแบบ OOP และ MVC

4.ผู้ช่วย/ผู้จัดการร้าน Kerry Shop

รายละเอียด
– บริหาร จัดการควบคุมดูแลคุณภาพการให้บริการ
– สนับสนุนการทำงานสาขาอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
– คิดวิเคราะห์ และวางแผนการตลาด เพื่อกระตุ้นยอดขายของสาขา
– จัดทำสรุปผลรายงานประจำวัน

คุณสมบัติของผู้สมัคร
– มีประสบการณ์ในสายงานบริการ/ดูแลและควบคุมร้าน
– อายุระหว่าง 24 – 33 ปี

– วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
– สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้
– มีทักษะสื่อสาร บุคลิกภาพดี มีทัศนคติที่ดีต่อการให้บริการ

5.เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าประจำสาขา (กรุงเทพ)

รายละเอียด
เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าประจำสาขา
• ต้อนรับแนะนำการบริการรับส่งพัสดุแก่ลูกค้า

• คิดค่าบริการในการส่งพัสดุตามขนาด และน้ำหนัก
• ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการตลาดเพื่อกระตุ้นยอดขาย
• จัดทำสรุปรายงาน และปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

ผู้ช่วย/ผู้จัดการประจำสาขา
• บริหาร จัดการควบคุมดูแลคุณภาพการให้บริการ
• สนับสนุนการทำงานสาขาอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

• คิดวิเคราะห์ และวางแผนการตลาด เพื่อกระตุ้นยอดขายของสาขา
• จัดทำสรุปผลรายงานประจำวัน

เวลา และสถานที่ทำงาน
• เวลาทำงาน : 6 วัน/สัปดาห์
ประจำสาขาในกรุงเทพฯ ใกล้รถไฟฟ้า/รถไฟฟ้าใต้ดิน

คุณสมบัติของผู้สมัคร
• เพศชายหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
• วุฒิการศึกษา ปวส. ขึ้นไป ทุกสาขาวิชา

• บุคลิกภาพดี คล่องตัว มีทัศนคติที่ดีต่อการให้บริการ
• มีทักษะในการสื่อสารให้บริการ และแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
• สามารถใช้โปรแกรม Microsoft office ได้เบื้องต้น
• สามารถทำงาน 6 วัน/สัปดาห์ ได้

6.เจ้าหน้าที่บริการรับ-ส่งพัสดุ (Bangkok Sameday)

รายละเอียด
– บริการรับ-ส่งพัสดุให้กับลูกค้าในพื้นที่รับผิดชอบ
– คัดแยกพัสดุที่รับมาเพื่อจัดส่งให้ปลายทาง

– ดูแลสินค้าของลูกค้าให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ครบถ้วน
– ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการตลาด ประชาสัมพันธ์บริการรับส่งพัสดุ
– นำเสนอบริการรับส่งพัสดุให้แก่ลูกค้าใหม่

– วางแผน และพัฒนาช่องทางการขายบริการรับส่ง
– แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
– สามารถให้คำตอบหรือความช่วยเหลือแก่ลูกค้า

– ทำงานวัน จันทร์ – เสาร์
– มีอุปการณ์ในการทำงานให้ มือถือสมาทโฟน, อุปกรชุดยูนิฟอร์ม ต่างๆ
– เวลาการทำงาน 8.00 – 17.00น

คุณสมบัติของผู้สมัคร
-เพศ ชาย อายุระหว่าง 20 – 30 ปี
-วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี (ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ทุกสาขา)
-มีใจรักงานบริการ และมีทักษะการสื่อสารที่ดี

-มีบุคลิกภาพ และทัศนคติที่ดี ใจรักงานบริการ
-สามารถขับรถจักรยานยนต์ได้ และมีใบอนุญาติขับขี่
-มีความกระตือรือร้น รักการเรียนรู้ และยอมรับการเปลี่ยนแปลง
เงินเดือน 20,000 บาท

7.Call Center(BTSอุดมสุข)

รายละเอียด
– รับสายลูกค้าที่โทรเข้ามาสอบถาม : ข้อมูลทั่วไป / การจองรถไปรับของ / เช็คสถานะสินค้า
– ให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริการของบริษัทฯ แก่ลูกค้าด้วยความสุภาพ

– รับข้อเสนอแนะและเรื่องร้องเรียนจากลูกค้า
– ปรับปรุงฐานข้อมูลการให้บริการของบริษัทฯ ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

คุณสมบัติของผู้สมัคร
-เพศชาย / หญิง อายุ 20-35 ปี
-วุฒิการศึกษา ปวส. – ปริญญาตรี
-มีประสบการณ์ 0-1 ปี ในด้าน Call center หรือการให้บริการลูกค้า

-มีใจรักงานบริการ ทัศนคติที่ดี เรียนรู้เร็ว และสามารถทำงานเป็นทีมได้ดี
-สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
-ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่นี่ : https://coach.th.kerryexpress.com/Career/

-ขอขอบคุณ kerryexpress

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here