‘ธนาคารออมสิน’ เปิดรับสมัครลูกจ้างจำนวนมาก วุฒิ ม.3 เงินเดือน 12,000 บาท

0
1396

มาเจอกันอีกแล้วจ้า สำหรับสาระดีๆของผู้ที่สนใจหางานใหม่หรือผู้ที่กำลังวางแผนที่จะปรับเปลี่ยนหน้าที่การงานใหม่ วันนี้เรามีองค์กรใหญ่ที่หลายๆคนรู้จักกันเป็นอย่างดี และอีกทั้งยัง ยังรับวุฒิการศึกษาที่ไม่สูงมากอีกด้วย สำหรับธนาคารออมสิน รับสมัครลูกจ้าง วุฒิ ป.6/ม.3 183อัตรา รายละเอียดมีดังนี้ ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. ลูกจ้างเหมาจ่าย 3 อัตรา

-จบการศึกษาตั้งแต่ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ขึ้นไป
-มีความอดทน ละเอียดรอบคอบ มีใจรักงานบริการ และมีมนุษยสัมพันธ์ดี

-ต้องไม่เป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติ ป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการ
-ร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559

-เพศชายต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว หรือผ่านการเกณฑ์ทหาร (แบบ สด.43) หรือได้สำเร็จการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป (แบบ สด.8)
-อัตราค่าจ้าง 12,000 บาท

-เงื่อนไขเพิ่มเติม : สามารถเริ่มปฏิบัติงานได้ทันที
-สถานที่ปฏิบัติงาน : หน่วยรับรอง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร

2. ลูกจ้างขับรถยนต์ 180 อัตรา

-สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
-อายุไม่ต่ำกว่า 25 ปี และไม่เกิน 45 ปี นับถึงวันปิดรับสมัคร

-มีใบอนุญาตขับรถยนต์
-เพศชายต้องผ่านการรับราชการทหาร หรือผ่านการเกณฑ์ทหาร (แบบ สด.43) หรือได้สำเร็จการฝึกวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป (แบบ สด.8)

-ต้องไม่เป็นบุคคลที่ถูกกำหนดตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.2559
-อัตราค่าจ้าง คุณวุฒิ ม.3 = 12,000 บาท

การรับสมัคร

ผู้สนใจสมัคร โปรดฝากประวัติไว้กับทางเว็บไซต์ธนาคารออมสิน http://www.gsb.or.th บัดนี้-30 ธ.ค.62 (เลือกหัวข้อ “สมัครงาน” > เลือก

“ธนาคารออมสินเปิดรับสมัครบุคคลเข้าเป็นพนักงานและลูกจ้างในตำแหน่งต่าง ๆ ” > เลือก “ดูรายละเอียด” ในตำแหน่งที่สนใจจะสมัคร > เลือก “สมัคร” > กรอกเลขบัตรประชาชน แล้วเลือก “สมัคร” อีกครั้ง แล้วกรอกข้อมูลส่วนตัวตามขั้นตอน)

ทั้งนี้ ธนาคารไม่มีการเรียกรับผลประโยชน์ตอบแทนการเข้าทำงานใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งทางตรงและทางอ้อม อย่าหลงเชื่อคำแอบอ้างและเรียกเก็บเงินเพื่อให้ท่านได้เข้าทำงานกับธนาคารออมสิน หากมีผู้ใด

หรือกลุ่มบุคคลใดแอบอ้างหรือเรียกรับผลประโยชน์ กรุณาแจ้งที่ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ส่วนสรรหาทรัพยากรบุคคล หมายเลขโทรศัพท์ 02 299 8000 ต่อ 030211-2 , 030221

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและตำแหน่งการสมัครได้ที่นี่ : https://job.gsb.or.th:8443/WebRC/applicant/vacancyPosition.jsp

-ขอขอบคุณ thaijobsgov

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here