‘บริษัท คาราบาวแดง จำกัด’ เปิดรับสมัครพนักงาน วุฒิ ม.3 ขึ้นไป เงินเดือน 19,000 บาท

0
4339

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.พนักงานคลังสินค้า (ประจำศูนย์กระจายสินค้า จ.ชลบุรี)
หน้าที่รับผิดชอบ

– รับผิดชอบงานสินค้าคงคลังทั้งหมด

– ดำเนินการรับสินค้าเข้า และจ่ายสินค้าออกในรูปแบบ FIFO
– งานสรุปยอดสินค้าคงคลัง
– งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
-เพศ ชาย
-อายุ 22 – 35 ปี

-วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป
-มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง

-ไม่มีโรคประจำตัว
-สามารถขับโฟล์คลิฟท์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

-สามารถใช้โปรแกรม MS Office ได้ดี
เงินเดือน 15,000 บาท

2.พนักงานบรรจุ (บางปะกง)
รายละเอียดงาน

-จัดเตรียม เช่นถาดกระดาษ,ถุงชริงค์,เทปกาว

-ควบคุมเครื่องบรรจุเมื่อพบเครื่องมีปัญหาประสานงานกับช่างCold End
-ทำหน้าที่คุมถุงชริงค์

-ขนย้ายสินค้าจากไลน์เข้าสู่คลังสินค้า
-และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
-วุฒิม.3 ขึ้นไป
-สามารถทำงานเป็นกะได้

-มีใจรักองค์กร
-หากมีใบอนุญาติขับโฟร์คลิฟท์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

3.เจ้าหน้าที่โปรโมชั่น (บางรัก, ภาคกลาง)
รายละเอียดงาน

1. วางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด

2. วางกลยุทธ์ในกิจกรรมส่งเสริมการขาย
3. วางแผนการสื่อสารการตลาด
4. วิเคราะห์กิจกรรมส่งเสริมการขาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
-เพศชาย/หญิง อายุ 25-30 ปี
-วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการตลาด

-ประสบการณ์การทำงาน 1-3 ปี
-มีความคิดสร้างสรรค์
-มนุษยสัมพันธ์ดี

4.เจ้าหน้าที่ธุรการช่างซ่อมบำรุง (บางปะกง)
รายละเอียดงาน

– เปิด P/R สั่งซื้อเครื่องจักรและติดตามสถานะการส่งซื้อ

– ประสานงานเรื่องการซ่อมบำรุงอุปกรณ์เครื่องจักร
– สรุปข้อมูลจัดทำรายงานประจำเดือน
– ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติผู้สมัคร
-เพศหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
-วุฒิ ปวช. – ปวส. สาขาช่างไฟฟ้า, เครื่องกล, ช่างยนต์ สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

-ประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปีในงานเกี่ยวกับจัดซื้อ, สโตร์, ช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักร
-มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ ฟัง พูด อ่าน เขียนได้ในระดับปานกลาง
-มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี

5.หัวหน้าแผนกพิมพ์ลายกระป๋องอลูมิเนียม (ประจำโรงงาน ACM บางปะกง)
รายละเอียดงาน

– ควบคุม บริหารจัดการกระบวนการผลิตกระป๋องอลูมิเนียมในส่วนของงานพิมพ์ลายให้เป็นไปตามแผนงาน ทั้งปริมาณการผลิต ต้นทุนการผลิต และคุณภาพสินค้า
– วางแผนพัฒนา ปรับปรุงกระบวนการผลิตให้ดีขึ้น เพื่อลดของเสีย ลดต้นทุนการผลิต
– งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
-เพศชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป
-จบการศึกษาปริญญาตรีหรือโทวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตเท่านั้น สาขา วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์

-มีประสบการณ์การทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมยานยนต์ บรรจุภัณฑ์อาหารอย่างน้อย 5 ปี และมีประสบการณ์ในระดับ Supervisor อย่างน้อย 3 ปี
-สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้เป็นอย่างดี
-สามารถปฏิบัติงานที่โรงงานบางปะกง จ.ฉะเชิงเทราได้

6.พนักงานขาย (ประจำศูนย์ฯบางบัวทอง จ.นนทบุรี) เงินเดือน:14000 – 17000 บาท
รายละเอียดงาน

1. เข้าเยี่ยมร้านค้า ตามแผนที่ผู้จัดการกำหนด
2. พบปะ สอบถามร้านค้า และให้การสนับสนุนสื่อต่างๆ เพื่อกระตุ้นยอดขาย

3. ดำเนินการเสนอขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ
4. สรุปยอดขายประจำวัน
5. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
-เพศชาย
-อายุ 22 – 35 ปี (พ้นภาระทางทหารแล้ว)

-วุฒิการศึกษา ม.6 หรือ ม.3 ที่มีประสบการณ์ตรง
-มีความชำนาญในการขับขี่รถยนต์ สามารถดูแลรักษาสภาพรถยนต์เบื้องต้นได้

-มีใบขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล ประเภท 5 ปี
-มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว

-สำหรับตำแหน่งงานขาย หากมีประสบการณ์ขาย มีใบขับขี่รถยนต์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
-มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ โดยออกจากกรมการขนส่งไม่น้อยกว่า 6 เดือน (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)

7.รับสมัครทีมงานภาคสนาม จ.อยุธยา รับสมัครด่วน ! เงินเดือน:15000 – 19000 บาท
รายละเอียดงาน

1. เข้าเยี่ยมร้านค้า ตามแผนที่ผู้จัดการกำหนด

2. พบปะ สอบถามร้านค้า และให้การสนับสนุนสื่อต่างๆ เพื่อกระตุ้นยอดขาย
3. ดำเนินการเสนอขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ

4. สรุปยอดขายประจำวัน
5. มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ โดยออกจากกรมการขนส่งไม่น้อยกว่า 6 เดือน (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
6. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
-เพศชาย , หญิง
-อายุ 22 – 35 ปี (พ้นภาระทางทหารแล้ว)

-วุฒิการศึกษา ม.6 หรือ ม.3 ที่มีประสบการณ์ตรง
-ชอบงานขายและงานบริการ
-สำหรับตำแหน่งงานขาย หากมีประสบการณ์ขาย มีใบขับขี่รถยนต์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

8.พนักงานขาย (ประจำศูนย์กระจายสินค้า จ.ตาก) เงินเดือน: 14000 – 17000 บาท
รายละเอียดงาน

1. เข้าเยี่ยมร้านค้า ตามแผนที่ผู้จัดการกำหนด

2. พบปะ สอบถามร้านค้า และให้การสนับสนุนสื่อต่างๆ เพื่อกระตุ้นยอดขาย
3. ดำเนินการเสนอขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ

4. สรุปยอดขายประจำวัน
5. มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ โดยออกจากกรมการขนส่งไม่น้อยกว่า 6 เดือน (จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
6. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
-เพศ ชาย
-อายุ 22 – 35 ปี (พ้นภาระทางทหารแล้ว)

-วุฒิการศึกษา ม.6 หรือ ม.3 ที่มีประสบการณ์ตรง
-มีความชำนาญในการขับขี่รถยนต์

-มีใจรักงานบริการ
-บุคลิกภาพดี และไม่มีโรคประจำตัว
-สำหรับตำแหน่งงานขาย หากมีประสบการณ์ขาย มีใบขับขี่รถยนต์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

9.พนักงานขาย(ประจำศูนย์ฯ บางโฉลง จ.สมุทรปราการ)สนใจ 0614015213 เงินเดือน: 15000 – 19000 บาท
รายละเอียดงาน

1. เข้าเยี่ยมร้านค้า ตามแผนที่ผู้จัดการกำหนด

2. พบปะ สอบถามร้านค้า และให้การสนับสนุนสื่อต่างๆ เพื่อกระตุ้นยอดขาย
3. ดำเนินการเสนอขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ

4. สรุปยอดขายประจำวัน
5. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
-เพศ ชาย / หญิง
-อายุ 22 – 35 ปี

-วุฒิการศึกษา ม.6 ขึ้นไป
-ชอบงานบริการ ชอบความท้าทายใหม่ๆ
-สำหรับตำแหน่งงานขาย หากมีประสบการณ์ขาย จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดต่อได้ตามรายละเอียดที่นี่ : ติดต่อ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัทคาราบาวแดง จำกัด 393 อาคารสัลม ชั้น 7-10 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โทร : สำนักงานสีลม 02-636-6111 , โรงงานบางปะกง 038-989-488 ต่อ 295 , 038-989-499

-ขอขอบคุณ th.jooble

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here