‘กรมป่าไม้’ เปิดลงทะเบียนปลูกไม้มีค่าผ่านแอพพลิเคชั่น E-Tree

0
737

เรื่องราวดีๆที่เรามีมาให้คุณในทุกๆวัน สำหรับคนที่รักธรรมชาติหรืออยากที่จะช่วยกันปลูกแต่ไม่มีเวลาบอกได้เลยค่ะว่า เดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมันก้าวไปไกล ซึ่งสำหรับกรมป่าไม้ พัฒนาระบบลงทะเบียนไม้มีค่าในที่ดินกรรมสิทธิ์ รองรับกฏหมายแก้ไขพ.ร.บ.ป่าไม้

ภายใต้แอพพลิเคชั่น E-Tree เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนสนใจปลูกไม้มีค่ามากยิ่งขึ้น นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ เปิดเผยว่าตามที่ได้มีการประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา แก้ไขพระราชบัญญัติป่าไม้

พุทธศักราช 2484 มาตรา 7 เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2562 โดยไม้หวงห้ามทุกชนิดในที่ดินกรรมสิทธิ์ของประชาชนที่ครอบครองสามารถตัด นำไปใช้สอย หรือเพื่อค้าขายได้อย่างถูกกฎหมาย เช่น ไม้สัก ไม้ยางนา ไม้พะยูง ฯลฯ

เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนเกี่ยวกับการปลูก การตัด การเคลื่อนย้ายไม้ การขายไม้และการรับรองไม้โดยเฉพาะที่ดินกรรมสิทธิ์และสิทธิครอบครองตามประมวลกฏหมายที่ดินได้แก่ นส3 นส3ก โฉนด และสค1

ดังนั้นเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนสนใจปลูกไม้มีค่ามากยิ่งขึ้น กรมป่าไม้ ได้พัฒนาระบบการลงทะเบียนไม้มีค่า ภายใต้ ชื่อ แอพพลิเคชั่น อี – ทรี (E-Tree) เพื่อให้ผู้ที่สนใจสมัครลงทะเบียนภาคซึ่งระบบดังกล่าว

เป็นระบบที่จะก่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชนในด้านการแสดงสิทธิการครอบครองไม้ที่ถูกต้อง เป็นฐานข้อมูลปริมาณไม้มีค่าแค่ละชนิดสำหรับเชื่อมโยงกันระหว่างผู้ปลูกและผู้ต้องการซื้อไม้มีค่า โดยสามารถลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ใช้งานได้ง่าย ไม่ยุ่งยากซับซ้อน

โดยเริ่มลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2562 เป็นต้นไป ซึ่งประชาชนที่สนใจสามารถลงทะเบียนด้วยตนเองได้ที่เวปไซต์กรมป่าไม้ หรือสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมป่าไม้ ในพื้นที่ทั่วประเทศช่วยอำนวยความสะดวกในการลงทะเบียน

ในขณะเดียวกันกรมป่าไม้ได้เตรียมเปิดสายด่วนกรมป่าไม้ 1310 ต่อ 3 บริการให้คำปรึกษาการลงทะเบียนไม้มีค่าในที่ดินกรรมสิทธิ์ข้อสงสัยเกี่ยวกับกฏหมายป่าไม้ การขอรับกล้าไม้และข้อสงสัยอื่นๆ ไปพร้อมๆ กันด้วย ในวัน เวลาราชการ ตั้งแต่ เวลา 8.30 น. ถึง 16. 30 น.


.

.

.

.

-ขอขอบคุณ bangkokbiznews

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here