‘แบรนด์ ซันโทรี่’ เปิดรับสมัครพนักงานผลิตหลายอัตรา วุฒิ ม.6 ขึ้นไป โบนัส 2 ครั้ง/ปี

0
2627

สวัสดีจ้ามาเจอกันอีกแล้ว วันนี้แอดก็ยังคงมีสาระดีๆมามอบให้ทุกคนที่กำลังมองหางานใหม่หรือผู้ที่วางแผนในการปรับเปลี่ยนหน้าที่การงานใหม่ แอดก็บอกได้อีกเช่นเคยค่ะว่าไม่ทำให้ทุกคนผิดหวังอย่างแน่นอน สำหรับบริษัท แบรนด์ ซันโทรี่

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
1.พนักงานฝ่ายผลิต (Operator) หลายอัตรา

รายละเอียดของงาน
-ตรวจสอบ และดูแลทำความสะอาดเครื่องมือเครื่องใช้ในส่วนที่รับผิดชอบให้สะอาดตามมาตรฐานปฏิบัติที่ดีในการผลิต
-ดูแลการใช้วัตถุดิบในการผลิต และวัสดุสิ้นเปลือง
-ลงบันทึกผลการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามที่แฏิบัติจริง และส่งผลให้กับผู้บังคับบัญชาในระดับสูงขึ้นไป

สถานที่ปฏิบัติงาน
นิคมฯ ปิ่นทอง 2 / นิคมฯ แหลมฉบัง (ชลบุรี) ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

คุณสมบัติผู้สมัคร
-เพศชาย/อายุ 23-35 ปี
-วุฒิ ม.6/ปวช./ปวส.

-ประสบการณ์คุมเครื่องจักรในไลน์การผลิตอย่างน้อย 1 ปี ในโรงงานผลิตอาหาร
-สามารถทำงานเข้ากะ ทำโอทีได้

-มีความขยัน , อดทน และสามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้ดี
-สามารถทำงานในสภาวะอากาศร้อนได้
-สามารถทำงานที่ยกของหนักได้

สวัสดิการ
-ฟรีชุดยูนอฟอร์ม
-ฟรีรถรับส่งพนักงาน

-ข้าวฟรี
-เบี้ยขยันสูงสุด 800 บาท

-กองทุนสำรอง อัตรา 7.5%
-ค่ารักษาพยาบาลปีละ 50,000 บาท

-ท่องเที่ยวประจำปี
-พักร้อนปีละ 13 วัน

-วันหยุดประเพณี 16 วัน/ปี
-โบนัส 2 ครั้ง ต่อปี

-ประกันชีวิต อุบัติเหตุ ทุพลภาพ 12 เท่าของฐานเงินเดือน ขั้นต่ำ 300,000 บาท
-ดื่มผลิตภัณฑ์ ซุปไก่ , วีต้า , และรังนกฟรี

ติดต่อ
HR BRAND’S Suntory(Thailand) Co., Ltd นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง / นิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง 2 แหลมฉบัง : 38/6 หมู่ 5 ซอย 4/1 , ปิ่นทอง 2 : 150/50 หมู่ที่ 9 ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230

2.พนักงานฝ่ายผลิต-ควบคุมเครื่องจักร หลายอัตรา
รายละเอียดของงาน

-ควบคุมดูแลเครื่องจักรที่รับผิดชอบ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และได้ผลผลิตที่มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานที่กำหนด

-ลงบันบันทึกผลการปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามที่ปฏิบัติจริง และส่งผลต่อให้กับผู้บังคับบัญชาในระดับที่สูงขึ้น
-ควบคุม ดูแล และรักษาความสะอาดเครื่องจักรที่รับผิดชอบ ให้มีการใชังานอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนตรวจสอบดูแลให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ

สถานที่ปฏิบัติงาน
นิคมฯ ปิ่นทอง 2 ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

คุณสมบัติ
-หญิง อายุ 20-35 ปี
-วุฒิการศึกษา ม.6 ปวช. ปวส.

-ประสบการณ์คุมเครื่องจักรในไลน์การผลิตอย่างน้อย 1 ปี ในโรงงาน
-สามารถทำงานเข้ากะ ทำโอทีได้
-มีความขยัน , อดทน และสามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้ดี

สวัสดิการ
-ฟรีชุดยูนอฟอร์ม
-ฟรีรถรับส่งพนักงาน

-ข้าวฟรี
-เบี้ยขยันสูงสุด 800 บาท

-กองทุนสำรอง อัตรา 7.5%
-ค่ารักษาพยาบาลปีละ 50,000 บาท

-ท่องเที่ยวประจำปี
-พักร้อนปีละ 13 วัน

-วันหยุดประเพณี 16 วัน/ปี
-โบนัส 2 ครั้ง ต่อปี

-ประกันชีวิต อุบัติเหตุ ทุพลภาพ 12 เท่าของฐานเงินเดือน ขั้นต่ำ 300,000 บาท
-ดื่มผลิตภัณฑ์ ซุปไก่ , วีต้า , และรังนกฟรี

ผู้ที่สนใจสมัครงานในตำแหน่งนี้กรุณาติดต่อ
ติดต่อ : Human Resources Department

-ขอขอบคุณ jobthai

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here