‘DHL’ เปิดรับสมัครพนักงาน วุฒิ ม.6 ขึ้นไป เงินเดือน 12,000 ++

0
1265

DHL เป็นผู้นำระดับโลกในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ซึ่งมอบบริการและความเป็นเลิศทางด้านโลจิสติกส์ทั้งการขนส่งภายในและระบบประเทศ การขนส่งทางบก ทางเรือ และการการขนส่งด่วนทางอากาศ ตลอดจนการบริหารจัดการหาวงโซอุปทานในภาคอุตสาหกรรมผ่านกลุ่มธุรกิจต่างๆ ด้วย บุคลากรกว่า 360,000 บาท คนใน 220 ประเทศและพื้นที่ต่างๆทั่วโลก

DHL เชื่อมโยงผู้คนและธุรกิจด้วยบริการที่น่าเชื่อถือและปลอดภัย ซึ่งเป็นการสนับสนุนและส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศด้วยความเชี่ยวชาญและโซลูชั่นด้านโลจิสติกส์ที่ครบครันครอบคลุมตลาดและอุตสาหกรรมที่กำลังเติบโต

.

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
พนักงานประจำศูนย์กระขายสินค้าสินค้า Distributor Operation 10 อัตรา

รายละเอียดของงาน
-ดูแลกระบวนการจัดส่งสินค้าเมื่อสินค้ามาถึง Central Hub ด้วยการคัดแยกสินค้าตามจังหวัดต่างๆ
-แสกนข้อมูลสินค้า ลงในระบบ

-เมื่อลงข้อมูล และคัดแยกสินค้าแล้วให้จัดสินค้าขึ้นรถ
-จัดระเบียบสินค้าให้เป็นไปตามแผนงาน
-ดูแลความเรียบร้อยของสินค้า

*ทำงานเวลา 15.00 – 24.00 *
*ฐานเงินเดือน+ค่ากะ+โอที+สวัสดิการมากมาย ครอบคลุมถึงคู่ ส ม ร ถ แ ล ะ บุ ต ร*

สถานที่ปฏิบัติงาน
ตำบลบางโ ฉ ล ง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

เงินเดือน 12,000++

คุณสมับัติของผู้สมัคร
-มี สั ญ ช า ติ ไ ท ย อายุ 18 ปีขึ้นไป
-จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไป

-มีความสนใจในงานคลังสินค้า และจัดส่ง
-มีความอดทน มีความรับผิดชอบ
-สามารถทำงานเข้ากะได้

สวัสดิการ
-เงินเดือนตามโครงสร้าง+OT+lncentive
-วันพักร้อน 14 วันต่อปี

-สิทธิการเบิกค่า รั ก ษ า พ ย า บ า ล ผู้ ป่ ว ย น อ ก ครอบคลุมคู่สมรส และบุตรอีก 2 คนละ 9,500 บาท
-สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม

-บัตรประกันสุขภาพป่วยใน ครอบคลุมคู่สมรส และบุตรอีก 2 คน
-ประกั น อุ บั ติ เ ห ตุ

-ประ กั น ชี วิ ต
-เงินโบนัสตามผลงาน

-กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 5%
-ตรวจสุขภาพประจำปี
-ชุดยูนิฟอร์มบริษัท

สำหรับตำแหน่งนี้ สนใจสมัครงานกรุณาติดต่อ
-ติดต่อคุณทัศนียา โทร.063-231-9483 สามารถเข้าไปสมัครได้ทุกๆวัน ตั้งแต่เวลาบ่ายสองโมง ที่ DHL บางนา กม 16.5

-ขอขอบคุณ jobthai

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here