‘กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย’ เปิดรับสมัครหลายอัตรา วุฒิ ปวส. ขึ้นไป เงินเดือน 19,500 บาท

0
5553

สวัสดีค่ะมาเจอกันอีกแล้วกับสาระดีๆที่เหมาะสำหรับผู้ที่กำลังมองหางานและผู้ที่กำลังวางแผนปรับเปลี่ยนหน้าที่การงานใหม่ ให้เราเป็นตัวช่วยในการหางานของคุณสิค่ะ สำหรับ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เปิดรับสมัครเข้ารับราชการหลายอัตรา

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแจ้งเวียนประกาศกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจำนวน 137 อัตรา ดังนี้

1.ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ จำนวน 20 อัตรา
เงินเดือน 17,500 – 19,250 บาท

2.ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ จำนวน 8 อัตรา
เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท

3.ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ จำนวน 9 อัตรา
เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท

4.ตำแหน่งวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ จำนวน 7 อัตรา
เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท

5.ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ จำนวน 3 อัตรา
เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท

6.ตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ 1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท

7.ตำแหน่งวิศวกรเครื่องกลแฏิบัติการ จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน 15,000 – 16,500 บาท

8.ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน จำนวน 44 อัตรา
เงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท

9.ตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน จำนวน 43 อัตรา
เงินเดือน 11,500 – 12,650 บาท

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้ารับการสอบแข่งขันฯ ได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 4-24 มิถุนายน 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ สามารถสมัครได้ที่ : https://ddpm.thaijobjob.com/

ด้วยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ จำนวน 7 สายงาน และตำแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน จำนวน 2 สายงาน ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551

หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 17 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2556 ประกอบกับมติคณะกรรมการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในคราวประชุม ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน

-ขอขอบคุณ ข่าวเปิดสอบราชการเเละเเนวข้อสอบ

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here