‘การไฟฟ้านครหลวง’ เปิดรับสมัครเป็นพนักงาน หลายอัตรา วุฒิ ม.3 ขึ้นไป เงินเดือน 17,840 บาท

0
6850

มาเจอกันอีกแล้วจ้าสำหรับวันนี้แอดก็มีสาระดีๆ สำหรับผู้ที่กำลังมองหางานหรือผู้ที่กำลังวางแผนในการปรับเปลี่ยนแผนงาน ซึ่งวันนี้แอดก็มีงานที่ทุกคนใฝ่ฝันอย่างจะเข้าไปทำงานเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรนี้ นั้นก็คือ การไฟฟ้านครหลวง นั้นเองค่ะ เปิดรับ 130 อัตรา เรามาดูกันค่ะว่าเปิดรับสมัครตำแหน่งอะไรกันบ้าง

1.พนักงานสนาม 1 (ทำหน้าที่ช่างสายอากาศ) จำนวน 26 อัตรา เงินเดือน 11,350 บาท วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)
2.พนักงานสนาม 1 (ทำหน้าที่ช่างสายใต้ดิน) จำนวน 12 อัตรา เงินเดือน 11,350 บาท วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)

3.พนักงานใช้เครื่องมือกล 1 เงินเดือน 11,350 บาท วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)
4.ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาไฟฟ้ากำลัง ช่างเทคนิคสายใต้ดิน 2 จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 12,700 บาท วุฒิการศึกษาวิชาชีพ (ปวช.)

5.ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาไฟฟ้ากำลัง ช่างเทคนิคไฟฟ้า 2 จำนวน 6 อัตรา เงินเดือน 12,700 บาท วุฒิการศึกษาวิชาชีพ (ปวช.)
6.ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขางานเทคนิคยานยนต์ ช่างเทคนิคเครื่องกล 3 จำนวน 3 อัตรา เงินเดือน 14,170 บาท วุฒิการศึกษาวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

7.ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ช่างเทคนิคอิเล็กทรอนิกส์ 3 จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 14,170 บาท วุฒิการศึกษาวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
8.ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาช่างก่อสร้าง ช่างเทคนิคโยธา 3 จำนวน 4 อัตรา เงินเดือน 14,170 บาท วุฒิการศึกษาวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

9.ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง ช่างเทคนิคสายใต้ดิน 3 จำนวน 5 อัตรา เงินเดือน 14,170 บาท วุฒิการศึกษาวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
10.ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง ช่างเทคนิคไฟฟ้า 3 จำนวน 6 อัตรา เงินเดือน 14,170 บาท วุฒิการศึกษาวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

11.พนักงานรักษาความปลอดภัย 3 จำนวน 3 อัตรา เงินเดือน 14,170 บาท วุฒิการศึกษาวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
12.ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ พนักงานพัสดุ 3 จำนวน 5 อัตรา เงินเดือน 14,170 บาท วุฒิการศึกษาวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

13.ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ พนักงานธุรการ 3 จำนวน 11 อัตรา เงินเดือน 14,170 บาท วุฒิการศึกษาวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
14.คุณวุฒิปริญญาตรี ทางกายภาพบำบัด จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด 4 เงินเดือน 16,840 บาท

15.คุณวุฒิปริญญาตรี ทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่ง นักประมวลผลข้อมูล 4 เงินเดือน 16,840 บาท
16.คุณวุฒิปริญญาตรี ทางบริหารธุรกิจ ทางการจัดการ ทางภาษาอังกฤษ จำนวน 5 อัตรา ตำแหน่ง นักบริหารงานพัสดุ 4 เงินเดือน 16,840 บาท

17.คุณวุฒิปริญญาตรี ทางบริหารธุรกิจ ทางการจัดการ ทางภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่ง เลขานุการ 4 เงินเดือน 16,840 บาท
18.คุณวุฒิปริญญาตรี ทางการออกแบบนิเทศศิลป์ ทางการออกแบบมัลติมีเดีย ทางนิเทศศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ 4 เงินเดือน 16,840 บาท

19.คุณวุฒิปริญญาตรี ทางนิติศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่ง นิติกร 4 เงินเดือน 16,840 บาท
20.คุณวุฒิปริญญาตรี ทางบริหารทรัพยากรมนุษย์ ทางรัฐประศาสนศาสตร์ ทางบริหารรัฐกิจ จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่ง บุคลากร 4 เงินเดือน 16,840 บาท

21.คุณวุฒิปริญญาตรี ทางวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 อัตรา ตำแหน่ง วิศวกรคอมพิวเตอร์ 4 เงินเดือน 17,840 บาท
22.คุณวุฒิปริญญาตรี ทางวิศวกรรมเครื่องกล จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่ง วิศวกรเครื่องกล 4 เงินเดือน 17,840 บาท

23.คุณวุฒิปริญญาตรี ทางวิศวกรรมโยธา จำนวน 5 อัตรา ตำแหน่ง วิศวกรโยธา 4 เงินเดือน 17,840 บาท
24.คุณวุฒิปริญญาตรี ทางวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง จำนวน 15 อัตรา ตำแหน่ง วิศวกรไฟฟ้า 4 เงินเดือน 17,840 บาท

25.คุณวุฒิปริญญาโท ทางบริหารทรัพยากรมนุษย์ ทางรัฐประศาสนศาสตร์ ทางบริหารรัฐกิจ โดยมีพื้นฐานปริญญาตรี ทางบริหารทรัะยากรมนุษย์ ทางรัฐประศาสนศาสตร์ ทางบริหารรัฐกิจ จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่ง บุคลากร 5 เงินเดือน 20,040 บาท

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลิ้งสมัครได้ที่ : https://www.mea.or.th/job

-ขอขอบคุณ mea.or.th

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here