“หนี้ครัวเรือนไทย” ตัวเลขพุ่งสูงสุดในรอบ 5 ปี ขึ้นเป็นอันดับ 10 ของโลก

0
213

วันนี้แอดมีสาระดีๆที่จะนำมาเสนอทุกคน เพราะทุกคนต้องรู้ซึ่งเป็นความรู้รอบตัว สำหรับสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้มีการพบว่าในไตรมาสแรกของปี 2562 หนี้ครัวเรือนของไทยยังคงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

ซึ่งมีการพิจารณาจากยอดคงค้างสินเชื่อเพื่อการอุปโภคบริโภคส่วนบุคคลของธนาคารพาณิชย์ที่มีการเพิ่มขึ้น 10.1% สูงสุดในรอบ 5 ปี ขึ้นเป็นอันดับ 10 ของโลกและอันดับ 3 ของเอเชีย ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2561 พบว่าหนี้ครัวเรือนของไทยมีตัวเลขอยู่ที่ 12.8 ล้านล้านบาท

เพิ่มขึ้น 6.0% หากคิดเป็นสัดส่วนของ GDP เท่ากับ 78.6% เพิ่มขึ้นเป็นไตรมาสที่สองติดต่อกัน โดยหากนำตัวเลขมาเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ ถือว่าประเทศไทยมีสัดส่วนหนี้ครัวเรือนต่อ GDP ขึ้นมาอยู่ในอันดับ 10 จาก 89 ประเทศทั่วโลก และเป็นอันดับที่ 3 จาก 29 ประเทศในเอเชีย

หนี้ครัวเรือนที่เพิ่มขึ้นตั้งแต่กลางปี 2561 และภาวะเศรษฐกิจที่มีแนวโน้มชะลอตัว อาจส่งผลต่อการจับจ่ายใช้สอยของประชาชน และความสามารถในการชำระหนี้ครัวเรือน อีกทั้งยังมีเรื่องที่ต้องจับตามองอย่างใกล้ชิดเช่น

การบังคับใช้มาตรการดูแลสินเชื่อที่อยู่อาศัยใหม่ การขยายตัวของสินเชื่อเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล เช่น บัตรเครดิต, สินเชื่อรถยนต์ เป็นต้น การเร่งประชาสัมพันธ์โครงการแก้หนี้ ระยะที่ 2 การกำกับดูแลการปล่อยสินเชื่อแก่ลูกหนี้รายเดิม และรายใหม่ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบหนี้ครัวเรือน


.

.

.

-ขอขอบคุณ smartsme

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here