‘บริษัท ไปรษณีย์ไทย’ เปิดรับสมัครเป็นพนักงานหลายอัตรา วุฒิ ปวส. ขึ้นไป เงินเดือน 17,830 บาท

0
5236

ผู้สนที่กำลังว่างงานและผู้ที่กำลังมองหางานใหม่ ให้เราเป็นตัวช่วยในการหางานของคุณสิค่ะ สำหรับวันนี้องค์กรที่เป็นรับสมัครเป็นองค์กรที่ใหญ่พอสมควร และแอดยังเชื่อว่าหลายคนรู้จักกันเป็นอย่างดี สำหรับ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด รับสมัครสอบเป็นพนักงาน

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1.ฝ่ายพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่วนพัฒนาระบบงานบริการไปรษณีย์ 2 อัตรา เงินเดือน 15,890 บาท หรือ 15,000 บาท
คุณวุฒิปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์
-สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

คุณวุฒิปริญญาตรีวิทยาศาสตร์
-สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

2.ฝ่ายพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่วนพัฒนาระบบงานบริหารบุคคล 1 อัตรา เงินเดือน 15,890 บาท หรือ 15,000 บาท
คุณวุฒิปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์
-สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

คุณวุฒิปริญญาตรีวิทยาศาสตร์
-สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
-สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ

3.ฝ่ายปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่วนระบบแม่ข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 อัตรา เงินเดือน 15,890 บาท หรือ 15,000 บาท
คุณวุฒิปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์
-สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

-สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม
-สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
-สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร

คุณวุฒิปริญญาตรีวิทยาศาสตร์
-สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
-สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ

4.ฝ่ายจัดระบบบริการ ส่วนบริหารงาน area Coad 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
คุณวุฒิปริญญาตรีบริหารธุรกิจ
-ด้านการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ

5.ฝ่ายอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ ส่วนสนับสนุนการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 12 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
คุณวุฒิปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขาวิชา
-สามารถปฏิบัติงานเป็นกะได้ ในวันจันทร์-วันอาทิตย์ รวมทั้งวันนักขัตฤกษ์ได้

6.ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและวินัย 3 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
คุณวุฒิปริญญาตรีนิติศาสตร์

7.ฝ่ายงบประมาณและต้นทุน ส่วนวิเคราะห์ต้นทุน 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท
คุณวุฒิปริญญาตรีเศรษฐศาสตร์

8.ฝ่ายก่อสร้างและบำรุงรักษา ส่วนวิศวกรรม 1 อัตรา เงินเดือน 12,000 บาท
คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

9.ฝ่ายสวัสดิการและสุขภาพอนามัย ส่วนทันตกรรม 1 อัตรา เงินเดือน 10,740 บาท
คุณวุฒิประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์
-หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ ชั้นสูง (หลักสูตร 2 ปี)

10.ฝ่ายพัฒนาบุคลากร 2 อัตรา เงินเดือน 17,830 บาท
คุณวุฒิปริญญาโท เงินเดือน 17,830 บาท
-สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ

-สาขาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
-สาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ

11.ฝ่ายบริหารประสบการณ์ลูกค้าไปรษณีย์ด่วนพิเศษ/โลจิสติกส์ ส่วนสนับสนุนบริการไปรษณีย์ด่วนพิเศษ/โลจิสติกส์ในประเทศ 1 อัตรา เงินเดือน 17,830 บาท
คุณวุฒิปริญญาโทบริหารธุรกิจ
คุณวุฒิปริญญาโทเศรษฐศาสตร์

คุณวุฒิปริญญาโทสถิติ
คุณวุฒิปริญญาโทสถิติประยุกต์
คุณวุฒิปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

12.ฝ่ายบริหารประสบการณ์ลูกค้าไปรษณีย์ด่วนพิเศษ/โลจิสติกส์ ส่วนสารสนเทศและวิจัย 1 อัตรา เงินเดือน 17,830 บาท
คุณวุฒิปริญญาโทบริหารธุรกิจ

คุณวุฒิปริญญาโทเศรษฐศาสตร์
คุณวุฒิปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 24 มิถุนายน – 12 กรกฎาคม 2562 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่ : http://job.thailandpost.com/Home/Topic?Type=1&SubType=1

-ขอขอบคุณ sobpaan

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here