ไอเดียสุดสร้างสรรค์! ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดกิจกรรม รับน้องปลูกข้าวแบบดำนา

0
201

เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าประทับใจ สำหรับ กิจกรรมรับน้องในปัจจุบันหลายที่เริ่มให้มีการรับน้องแบบสร้างสรรค์ โดยทางราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ก็เป็นอีกที่นึงที่นำความรู้ทางวัฒนธรรมงานประเพณีสืบสานวิถีการทำนาข้าว หรือ การดำนา มาจัดกิจกรรมร้างสรรค์รับน้องดำนา ประจำปีการศึกษา 2562 โดยเข้าร่วมทั้งหมด 400 คน ในพื้นที่ 4 ไร่

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมาที่แปลงนาสาธิตสาขาวิชาพืชศาสตร์ทางราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ได้จัดกิจกรรมรับน้องสร้างสรรค์โดยใช้ข้าวพันธุ์ A1 (เอวัน) ซึ่งเป็นพันธุ์ข้าวที่ได้รับปรับปรุงจากวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท ม.วิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก

โดยก่อนการทำกิจกรรม รศ.ดร.คมสัน อำนวยสิทธิ์ อาจารย์ประจำสาขาพืชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ณ ม.วิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก บรรยายให้ความรู้เรื่องวิธีการปลูกข้าวแบบดำนา

จากนั้นนักศึกษาใหม่ก็ได้เตรียมตัวและลงพื้นที่เตรียมความพร้อมบริเวณแปลงนาสาธิตสาขาพืชศาสตร์ และพร้อมใจกันประกอบพิธีแรกดำนา กล่าวคำขอขมาพระแม่ธรณี พระแม่คงคา และ พระแม่โพสพ และร่วมดำนาด้วยความสมัครสมานสามัคคี เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้เรียนรู้วิธีการปลูกข้าวแบบดำนา ตระหนักถึงความสำคัญของข้าว

นอกจากนี้ยังเป็นการสานสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้อง เพื่อให้น้องใหม่ที่เข้ามาศึกษาภายในรั้วได้เกิดความอบอุ่นใจ ความรัก ความสามัคคีระหว่างนักศึกษาในสถาบัน และสิ่งสำคัญเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาร่วมกันอนุรักษ์ประเพณีการลงแขกดำนาให้ดำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของชาติไทย


.

.

.

.

.

.

.

.

-ขอขอบคุณ ZAPVER555

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here